2. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu (ISCAT2018) 27-29 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. ISCAT 2018; Akademik Platform, Kritik ve Analitik Düşünme Platformu, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde organize edilecektir.
Bu sempozyum, tüm akademisyenleri, uzmanları, bürokratları, kurumları, vakıfları, öğrencileri, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek karşılıklı bilgi, düşünce, deneyim ve beceri paylaşımı ortamı oluşturulmasını sağlama ve buna bağlı olarak Kritik ve Analitik Düşünme hakkında daha sağlıklı bir anlayışa sahip olunmasını amaçlamaktadır. Bilim dünyasındaki tüm akademisyenleri, dünyanın en güzel yerlerinden birinde en seçkin tecrübeyi yaşamaları için bu sempozyumun bir parçası olmaya davet ediyoruz.
Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgilere www.iscat.info web adresinden ulaşabilirsiniz.
Sempozyumda ele alınacak konular şu şekildedir:
KAD: Kritik ve Analitik Düşünme
KAD Perspektifinden Dini İlimler ve İnsan
KAD Perspektifinden Ekonomi ve Finans
KAD Perspektifinden Mantık ve Zihin Dünyamız
KAD Perspektifinden Mühendislik Uygulamaları
KAD Perspektifinden Nitelikli Yaşam Değerleri
KAD Perspektifinden Örgün ve Yaygın Eğitim
KAD Perspektifinden Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Beslenme
KAD Perspektifinden Sanat ve Edebiyat
KAD Perspektifinden Sanayi ve Teknoloji
KAD Perspektifinden Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
KAD Perspektifinden Yaşam Alanları ve Mimari
KAD Perspektifinden Yazılı ve Görsel Medya