Misyonumuz

Evrensel nitelikte bilgiye
Özgün ve estetik değerlere sahip
Mesleki açıdan yetkin
Toplumsal değerlere saygılı
Akademisyenlerin birlikte
Ortak akılla hareket etme
Fayda üretme ve farkındalık oluşturma adına akademisyenlerle toplumun farklı kesimleri arasında koordinasyonu sağlamaktır.

Vizyonumuz

Akademik saygınlığı ile dünyada kabul gören
Bilimsel çalışmalar yapan
Bilimsel çalışmaları destekleyen
Bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan
Ülkemiz başta olmak üzere dünya sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan
Takım çalışmasını teşvik eden
evrensel değerlere saygılı
toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş
kritik yapabilen
analitik düşünen ve sürekli gelişmeye açık bir platform oluşturmaktır