Tarihçe

Sakarya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü 2003 yılında Sakarya Gençlik Kulübü ismiyle bir grup toplum gönüllüsü tarafından kuruldu. Faaliyetlerine Çark caddesindeki Semerciler Apartmanında başlayan kulübümüz bir kaç adres değişikliğinden sonra 2010 yılından itibaren Yusuf Selim Kültür Merkezinde faaliyetlerine devam etmektedir. 2010 yılında yapılan genel kurul ile birlikte kulübümüz Sakarya Gençlik Spor ve İzcilik kulübü olarak ismini değiştirmiştir.
Vizyon

Vizyonumuz Yetiştireceğimiz genç ve çocuklarımızın, toplumda söz sahibi, sağduyulu bireyler olmasını sağlayarak, yaşanabilir, barış, sevgi ve kardeşlikle dolu bir dünya oluşturmak. Bu sayede sağduyulu toplumun temellerini atıp yetişmesini sağlayan dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelmek.

Misyon

MİSYONUMUZ Genç ve çocuklarımızın; çağdaş anlamda bedensel ve zihinsel spor anlayışını ve ahlakını geliştirici çalışmalarla, sağlıklı, güzel ahlaklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek; bilgi ve beceri yönünden çağımızın gereklerine göre donatılmış, milli, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı, çevreye duyarlı, üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü ve görgülü bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak. İzcilik ile fikirce uyanık, ahlakça dürüst ve bedence sağlam bireyler yetiştirmek. İnsanların karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına; mutlu, huzurlu ve güvenli olmalarını sağlamaya yönelik her türlü sosyal çalışma ile çevre ve kültüre duyarlı, milli kültür ve ahlak sahibi bireylerden meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.