Vizyonumuz (Hedeflerimiz)
Sahip olduğu değerler ışığında doğal yaşamın korunması için özgün projeler üreten, uluslararası düzeyde etkin, bağımsız ve öncü bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyonumuz (Kuruluş amacımız)
Doğa ile insan arasında bozulan dengenin yeniden tesisi amacıyla, tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, toplumda çevre ve ahlak bilincini arttırarak, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşmasına katkı sağlamak.

Hedef Kitlemiz
8 milyar insanlık ailesi.