Mesleki dernek ve kuruluşlar, hem kişisel bilgi ve becerinin daha etkin kullanımı hem de biraraya gelerek birbirinden güç ve destek almak, yani sinerji oluşturmak için kurulurlar.

Saygı duyduğumuz ilim ve gönül insanlarının da tavsiyeleri doğrultusunda, mesleki dernekler kurmak suretiyle içinde yaşadığımız topluma daha verimli hizmetler sunabilmek ve kendimizi, çocuklarımızı ve toplumu geleceğe daha iyi hazırlamak adına “Mimar Sinan Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Derneği” kurulmuştur.

Modern toplumlarda takım çalışması ve örgütlü toplum yapısını oluşturabilmiş olan milletler birçok bakımdan diğer milletlere üstünlük sağlamışlardır.

Bu sebeple mimarlık ve mühendislik mesleğindeki arkadaşlarımızın birbiri ile dayanışma ile mesleklerini sürdürmesi şüphesiz verimliliklerini artıracaktır.

Hedefimiz mimarlık ve mühendislik ortak paydasındaki tüm sağduyulu kesimlere ulaşmaktır.

Farklı kesimden insanların katılımı ile tek ses ancak farklı renkler bir arada bulunabilecektir.

Kendimizi bu alandaki derneklere alternatif olarak değil “hayırda yarışan” bir rakip olarak görüyoruz. Birliğimizin aynı kulvardaki oluşumlardan farkı mimarlık, mühendislik, kentleşme, teknoloji ve hayat standartlarına ilişkin konulara derinlikli, kritik-analitik, felsefi ve entelektüel bakış açısıyla yaklaşması olacaktır.