Kısa adı KAB olan Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak Platformu, Kur’an ve Sünnet çizgisinden sapmadan, bilişim ve iletişim çağının tüm araç ve gereçlerini kullanarak, insanlığı doğruluğundan şüphe duyulmayan bilgi kaynaklarına yönlendirme, insanlığın maddî ve manevî sıkıntı ve bunalımlardan kurtulabilmesi için önlerine uygulanabilir ilahî reçeteler sunma vizyonuyla 2007 yılının Haziran ayı içerisinde kurulmuştur.
Aradan geçen yıllarda birçok önemli hizmetlere öncülük ve önderlik yapmış olan platform, Kur’an’ın indiriliş gayesine uygun olarak okunması, üzerinde iyiden iyiye düşünülmesi, böylece anlaşılması ve hayatta yaşanır hale gelmesi için dünya çapında faaliyetlerine devam etmektedir.
Hedef Kitlemiz
Kur’an’ı okuyup doğru anlamak isteyen ön yargısız bütün insanlar.

Vizyonumuz
Kur’an ve Sünnet çizgisinden sapmadan, bilişim ve iletişim çağının tüm araç ve gereçlerini kullanarak, insanlığı doğruluğundan şüphe duyulmayan bilgi kaynaklarına yönlendirmek. İnsanlığın maddî ve manevî sıkıntı ve bunalımlardan kurtulabilmesi için önlerine uygulanabilir ilahî reçeteler sunmak.

Misyonumuz
Allah (c.c.)’ın kullarına göndermiş olduğu son mesajın ilk muhatabının anladığı ve uyguladığı gibi en doğru şekilde anlaşılması ve bu prensiplerin yaşanır hale gelmesi için insanlığa yardımcı olmak.